Nhà máy II - công ty thực phẩm Á Châu

Công trình: nhà máy thứ II của công ty TNHH công nghiệp thực phẩm Á Châu

Địa điểm : Thuận An - Bình Dương

Hoàn thành : năm 2005