Một số ứng dụng lộng hoa văn

Chi tiết hoa văn lộng có thể được sử dụng để làm vách ngăn chia, cánh cửa tủ, ốp trang trí nhằm nhấn mạnh một số khu vực quan trọng,...

Sử dụng chi tiết hoa văn lộng sẽ có cảm giác ngăn chia nhưng không ngăn cách, không gian thoáng đãng và có phong cách hơn.