Diện tích: 808 m2
Diện tích đất: 526 m2
Hoàn thành: 2008
Thiết kế: Lohan Anderson
Nội thất: Leslie Jones & Associates

Công trình nhà ở gia đình Paseo Miramar ở Los Angeles được thiết kế bởi Kts. Scott Hughes và hoàn thành năm 2005.