Cafe New Saigon

Tên công trình: Cà phê New Sài Gòn
Địa điểm: đường Nguyễn Văn Linh, P. Bình Thuận, Q.7, Tp.HCM
Thiết kế: Kts. Lê Quang Hậu
Diện tích công trường: ... m2
Diện tích xây dựng: ... m2
Năm xây dựng: 2008