Services

1. Tư vấn - thiết kế kiến trúc công trình

2. Tư vấn - thiết kế nội thất công trình

3. Giám sát, quản lý thi công.

4. Thi công xây dựng công trình. 

5. Thiết kế và thi công các sản phẩm lộng, chạm khắc trên Gỗ, mica,..